Iłów. Opłatek strażaków

0
117

Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… Wtedy proste dziękuję zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Takie słowa znalazły się na dyplomach podziękowania, które jednostkom z tutejszej gminy przekazała Bożena Kubiak wdzięczna za okazaną pomoc na rzecz leczenia i specjalistycznej rehabilitacji męża Pawła Kubiaka.

Ten prosty gest wsparcia, który wobec b. Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie okazali druhowie z jednostek ochotniczych wpisuje się w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, które do nich nawiązuje odbyło się 11 grudnia i było okazją do przełamania się opłatkiem i omówienia bieżących spraw w jednostkach.

Podczas posiedzenia dokonano kolejno: wręczenia odznaczeń zasłużonym dla pożarnictwa (Danuta Mazur – srebrny medal, Irena Izydorczyk – brązowy medal) ustalenia terminów turnieju wiedzy pożarniczej oraz omówienia zmian, które należy wprowadzić w statutach jednostek w związku ze zmianami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

W sprawach różnych poruszone zostały m.in. tematy dotyczące obozu sportowo-strażackiego, na który rok rocznie wyjeżdża tutejsza młodzież, a także zakupu samochodu strażackiego, w który niedawno doposażona została OSP Iłów. Ten samochód będzie służył w gminie, w powiecie, a jak trzeba będzie, to wyjedzie w kraj, bo jednostka jest w KSRG – powiedział Komendant PSP Wiesław Gorzki.

Sprawy budowy strażnicy w Ładach i cząstkowe remonty innych strażnic to tematy stale aktualne. Chociaż inwestycja w Ładach jest prowadzona przez gminę, to druhowie aktywnie włączają się w budowę. Aby przyśpieszyć jej ukończenie, została przeprowadzona zbiórka pieniężna. Z kolei w Łaziskach dokonano wymiany elektryki, do zrobienia pozostaje natomiast poszycie dachowe.

Jednostka w Giżycach w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 90-u lat istnienia. Na tę okazję jednostka poczyni stosowne przygotowania. Zostaną zaproszeni liczni goście, a zatem postarać się trzeba, aby uroczystość wypadła godnie, zaś strażnica w Giżycach będzie poniekąd wizytówką gminy – wyjaśniał prezes jednostki.

Posiedzenie zakończyło się życzeniami, opłatkiem i poczęstunkiem. Słowa podziękowania za służbę i postawę druhów, do których odniósł się m.in. Wójt gminy były podsumowaniem udziału strażaków ochotników w licznych akcjach, które miały miejsce w mijającym roku.