Informacja GOPS Nowa Sucha

0
80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej informuje, że od 4 września 2017 roku rozpocznie się wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Warunkiem otrzymania skierowania jest złożenie dokumentów potwierdzających dochody netto wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia dokumentów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie GOPS w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 861 23 15 wew. 28