Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

0
79

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu w/w działalności do powiatowego lekarza weterynarii oraz po wpisie targowiska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina jednocześnie o obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków stwierdzenia nielegalnej sprzedaży zwierząt w miejscach do tego nieuprawnionych, a także informowania organów ścigania lub organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sochaczewie o podejrzeniu nielegalnego prowadzenia sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności przez obcokrajowców.