Informacja wójta gminy Brochów

0
100

Brochów, 30.08.2017 r.

W ostatnich dniach zwracają się do mnie zaniepokojeni Mieszkańcy gminy Brochów. Przekazują mi informację, o rzekomym powstaniu wysypiska śmieci na terenie Sochaczewa w pobliżu gminy Brochów. Chciałbym osobiście odnieść się do tych informacji.

Rozumiem niepokój Mieszkańców związany z obawą, przed powstaniem wysypiska śmieci na terenie Sochaczewa w sąsiedztwie cegielni w Plecewicach i przyłączam się do Nich sercem i duchem.

Jako gospodarz gminy Brochów, wyrażam stanowczy sprzeciw, co do możliwości lokalizacji tego typu inwestycji na terenie Sochaczewa w sąsiedztwie z gminą Brochów i nie ma z mojej strony przyzwolenia na działania szkodliwe i uciążliwe dla Nas wszystkich.

Chcę wiedzieć co dzieje się na terenie gminy Brochów oraz w jej sąsiedztwie i pragnę uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które mogą mieć wpływ na życie, zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

W związku z tym, wystąpię do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o udzielenie informacji dotyczących powstania rzekomego wysypiska śmieci oraz uznania Gminy Brochów jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, w celu bieżącego monitorowania sytuacji.

Jednocześnie informuję, że w przypadku pytań i wątpliwości wszystkim zainteresowanym pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy Brochów, telefon 22 725 70 03.

pismo do mieszkańców