Informacja z XL sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
67

W obradach XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2017 r. uczestniczyli radni, wójt gminy i skarbnik gminy.
Na sesji podjęto uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2028. Zmiana wynikła w związku z koniecznością zwiększenia wielkości planowanych zobowiązań finansowych w 2017 r. w celu realizacji zadań inwestycyjnych po przeprowadzonym przetargu na odbudowę drogi gminnej w m. Młodzieszyn ul. Krucza i w m. Kamion droga Nr 38031 W.
Dokonano także zmian w uchwale budżetowej gminy Młodzieszyn na 2017 rok w związku z realizacją inwestycji drogowych odbudowy dróg oraz zmian wynikłych w trakcie realizacji budżetu.