Inwestycje drogowe na terenie gminy i miasta Wyszogród

0
57

Okres  jesienny w gminie i mieście Wyszogród to czas zakończenia inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej.  W miesiącu październiku oddano do użytku odcinek drogi gminnej o długości 840 mb na terenie sołectw Marcjanka i Starzyno. Wartość realizowanego zadania opiewała na kwotę 96 tysięcy złotych, 50 % środków Gmina pozyskała z dotacji uzyskanej w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Zakończone zadania w znaczący sposób poprawi komfort poruszania się drogami tych sołectw oraz zapewni dostęp do bitumicznej drogi gminnej  oraz drogi krajowej nr 62. W ten sposób skróci się dojazd do naszego  miasteczka, gdzie znajdują się wszystkie ważne instytucje.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem na terenie naszej gminy  było uroczyste otwarcie ponad kilometrowego odcinka przebudowanej drogi powiatowej- tzw. „Traktu Orszymowskiego”.

Przecięcie wstęgi dokonali: starosta płocki Mariusz Bieniek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Błaszczyk, burmistrz gminy i miasta Wyszogród Jan Boszko, radna powiatu płockiego Elżbieta Jachimiak, radny powiatu płockiego Apolinary Gruszczyński, radny gminy Wyszogród Zbigniew Madany, wykonawca Ryszard Chłystek reprezentujący firmę RYDMAR, ksiądz dr Rafał Bednarczyk oraz Grzegorz Jachimiak dawny burmistrz gminy i miasta Wyszogród.

Przebudowa tej bardzo istotnej z punktu widzenia komunikacyjnego drogi rozpoczęła się w 2009r. W roku bieżącym oddano do użytku ostatni odcinek tej drogi o długości 1,028 km. Koszt inwestycji wyniósł  602 175,29 zł a koszt całkowity zamknął się w kwocie 1694722,22 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji i gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.