Jeśli zgubiłeś lub znalazłeś…

0
42

rzeczy znalezione

Przypominamy, iż w Sochaczewie funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych. Mieści się ono w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, na drugim piętrze w pok. nr 210 w Wydziale Organizacyjnym.

Biuro czynne jest w poniedziałki od godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Można też kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 46 864 18 49.

Do biura mogą zgłaszać się nie tylko osoby, które poszukują zagubionych swoich rzeczy, ale także ci, którzy przypadkowo przedmioty odnajdą, a nie są w stanie określić ich właścicieli.

Pamiętajmy jednocześnie, że do Biura Rzeczy Znalezionych nie przynosimy:

– rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego. W takich przypadkach znalazca jest zobowiązany oddać znaleziony przedmiot do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,

– sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.

Ponadto w myśl Ustawy z dn. 20 lutego 2015r o rzeczach znalezionych, właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej /Dz.U.2015 poz. 397, rozdział 3 art.12 p.4/.

Informacja o zasadach działania Biura Rzeczy Znalezionych oraz informacja o znalezionych przedmiotach dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie