Jesteśmy już uczniami

0
85

Szczególnie ważną uroczystość przeżywali 16 października 2017 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Giżycach. W tym dniu formalnie stali się oni uczniami. Uroczystość z okazji ŚLUBOWANIA i PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I rozpoczęła dyrektor Elżbieta Kopka, która powitała serdecznie zaproszonych gości. Do uczniów zwróciła się słowami Jana Pawła II:

Kochane Dzieci i Młodzieży Szkoły Podstawowej

im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach

Do Was Młodych należy przyszłość.
Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością.

Dyrektor placówki podkreśliła, że podczas uroczystości dzieci klasy pierwszej: Eryk Gmurczyk, Marcin Kęska, Anita Kożuchowska, Adrian Paryszewski, Andżelika Przanowska, Karol Wosiński złożą ŚLUBOWANIE na sztandar. Następnie pięknymi słowami ukazała rolę ucznia, jego miejsce w szkole i zaakcentowała rangę wydarzenia – przyjęcie do grona uczniów.

Po złożeniu Ślubowania, staniecie się pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. To znaczy uczniami świadomymi swych praw i obowiązków. Kto jeszcze z Was ma wątpliwości co mu wolno, a czego nie w naszej szkole, niech się kieruje jasną maksymą: Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka.

Uroczysty dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do refleksji nad sobą, do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań:

Kim jestem?

Co dla mnie jest ważne?

Do czego dążę?

Jakie miejsce w moim życiu zajmuje ta Szkoła?


W chaosie zdarzeń, w szumie informacji, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, muszą istnieć niewzruszone wartości, zasady i autorytety, byśmy mogli przetrwać. Proszę Was, dbajcie o siebie. Podejmujcie codziennie właściwe decyzje i nie róbcie nic, co może Wam skomplikować dalsze życie. Niejednokrotnie koledzy mają duży wpływ na Waszą postawę. Umiejcie odróżnić dobro od zła –
 mówiła m.in. dyrektor szkoły. 

Następnie bohaterowie uroczystości zaprezentowali program pt. „Jesteśmy już uczniami”. Na scenie oprócz pierwszoklasistów w roli leśnych skrzatów wystąpili uczniowie kl. II – III. Udzielili oni swym młodszym kolegom wielu cennych rad, a uczennica kl. IV, która wcieliła się we wróżkę wspierała ich dobrym słowem i czuwała nad przebiegiem prezentacji. Występ zakończył się patriotycznym utworem Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.
W montażu słowno-muzycznym młodzi aktorzy nawiązali do priorytetów szkoły, którymi są: rozwijanie zainteresowań czytelniczych i promocja zdrowego stylu życia. Dlatego w scenerii wykorzystano książki, warzywa, owoce, zioła. Następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie I klasy ślubowali na sztandar szkoły. Pod wypowiedzianym tekstem pieczętowali „Kartę Ślubowania” poprzez odciśnięcie śladu palca obok swego imienia i nazwiska.

Kolejny ważny moment to akt pasowania na ucznia. Dyrektor szkoły, podchodząc do każdego dziecka, dotykała ozdobnym ołówkiem jego lewego ramienia, wypowiadając imię ucznia i słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach”. Następnie złożyła uczniom serdeczne życzenia i wspólnie z wychowawczynią wręczyła im pamiątkowe dyplomy i książki z dedykacją. Uczniowie przyjęli również życzenia od wszystkich zaproszonych gości.

Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie obdarowała uczniów kl. I  czekoladą i książeczką SKO z wkładem 20,00 zł. Rada Rodziców – była fundatorem biretów, plakietek i tekturowych teczek. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią i degustacją domowych wypieków. Dyrektor podziękowała serdecznie za uwagę, obecność i przygotowanie uroczystości wszystkim zaangażowanym.