Jeszcze kilka tygodni i finał

0
119

Dobiegająca końca modernizacja ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie to inwestycja realizowana ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz samorządów – miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego (łączny koszt wynosi 4.187.500 zł). To największe drogowe zadanie powiatu realizowane w tym roku.

Wykonano już wszystkie roboty związane z odwodnieniem drogi, kolizjami z istniejącą infrastrukturą podziemną i linią energetyczną, zakończono roboty brukarskie, ułożono dwie warstwy masy mineralno-bitumicznej na odcinku od zjazdu za blokiem spółdzielni do skrzyżowania z ul. Okrężną oraz za torami kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z ul. Łąkową. Trwają prace w zakresie robót związanych z podbudowami na pozostałych odcinkach w celu ułożenia na nich warstw asfaltowych i nawierzchniowych na zatokach (kostki granitowej). Po ich wykonaniu będzie można przystąpić do ułożenia ostatniej warstwy ścieralnej na całej długości. Do wykonania pozostały ponadto prace na przejeździe kolejowym. Aktualnie wykonawca czeka na zamówione materiały (prefabrykaty). Niezwłocznie po ich otrzymaniu rozpocznie prace w tym zakresie. W istniejących aktualnie warunkach atmosferycznych, ulewnych deszczach nieuniknione są przestoje, które częściowo spowalniają prace i powodują zmianę kolejności uprzednio zaplanowanych prac. Mimo problemów wynikających ze złych warunków atmosferycznych wykonawca dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać terminu umownego – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie