JUTRO OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

0
56

Jutro policjanci z sochaczewskiej komendy będą obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dokładnie 13 kwietnia 2017 roku będziemy wspominać funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na terenie Sochaczewa, którzy 77 lat temu zostali zamordowani w Twerze.

13 kwietnia to dla sochaczewskich policjantów szczególny dzień związany z upamiętnieniem wszystkich ofiar mordu dokonanego 77 – lat temu przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku.

W Zbrodni Katyńskiej wymordowano blisko 22 tysiące obywateli polskich z czego większość ofiar stanowili oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. W kaźniach życie straciło ponad 6 tysięcy policjantów II RP. Ławrientij Beria w notatce do Stalina stwierdził, że jeńcy wojenni są zdeklarowanymi i nie rokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej. Na podstawie jego rozkazu zaczęto likwidować obozy, a mundurowi ginęli od strzału w tył głowy, bez względu na stopień, stanowisko czy pełnioną funkcję. Tysiące Polaków zginęło, ponieważ komunistyczny agresor uznał ich grupą niebezpieczna ze względu na swą wyjątkowo silną postawę patriotyczno – moralną, miłość do Ojczyzny i wierną służbę społeczeństwu.

Na Cmentarzu Wojennym w Miednoje, gdzie spoczywają prochy funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych w Twerze, wśród tablic pamiątkowych  znajdują się również tablice poświęcone 13 niżej wymienionym  funkcjonariuszom PP, którzy  na przestrzeni XX – lecia międzywojennego pełnili służbę w powiecie sochaczewskim. Niektórzy z nich to mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, a część to osoby przyjezdne, których potrzeba służby skierowała w to miejsce. Wszyscy oddali życie za Ojczyznę.

Wśród zamordowanych znalazł się również Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Sochaczewie, komisarz Wacław Kruziewicz. Policjant urodził się 12 września 1884 roku
w Kłodzku. Był inicjatorem budowy Domu Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna. Budynek w którym znalazły schronienie sieroty po zmarłych i poległych policjantach mieści się przy ulicy Ziemowita. Komendant Kruziewicz podzielił tragiczne losy innych policjantów i został zamordowany w Twerze, a następnie pochowany w jednej ze zbiorowych mogił w Miednoje.

starszy posterunkowy Henryk Bekker (1906 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy przodownik Aleksander Borkowski (1885 – 1940, zamordowany w Twerze),

posterunkowy Jan Ciężarek (1890 – 1940, zamordowany w Twerze),

komisarz Józef Ekiert (1885 – 1940, zamordowany w Twerze),

przodownik Jan Czesław Farjaszewski (1891 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy przodownik Jan Gałązka (1891 – 1940, zamordowany w Twerze),

aspirant Edward Kosiewicz (1883 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stefan Pawlicki (1901 – 1940, zamordowany w Twerze),

komisarz Wiktor Hugo Sauter (1896 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stanisław Siejka (1905  – 1940, zamordowany w Twerze),

posterunkowy Stefan Skrzypczyński (1914 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stanisław Sławiński (1892 – 1940, zamordowany w Twerze).

W roku 2006 ziemia z Cmentarza Wojennego w Miednoje z prochami poległych funkcjonariuszy, między innymi dzięki Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna została sprowadzona do Sochaczewa by ostatecznie  złożyć ją w Pomniku Pamięci przed kościołem na Trojanowie.

.