Jutro rusza głosowanie!

0
106

Każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł wskazać dwa spośród 17 pomysłów, które zakwalifikowano do głosowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie ruszy 29 września i potrwa do 20 października. Do rozdysponowania jest 1.150.000 zł.

Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, w tegorocznej, piątej już edycji SBO, obowiązywać będzie podział na tak zwane projekty duże (od 100.000 zł do 830.000 zł) i małe (do 100.000 zł), na które pula do podziału wyniesie 320.000 zł. Wśród 17 propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie jest sześć projektów dużych i 11 małych.

Głosowanie potrwa trzy tygodnie. Swoich faworytów będzie można wskazywać od 29 września do 20 października na dwa sposoby. Wypełnione ankiety mogą trafiać do urn w wybranych punktach na terenie miasta. Można je także wypełnić w formie elektronicznej na platformie internetowej budzet.sochaczew.pl. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sochaczewa, który w 2017 roku kończy 16 lat. Oddający głos będą mogli wybrać maksymalnie dwa projekty z listy.

Urny do głosowania wystawione będą w 19 puntach – w UM, Miejskiej Bibliotece Publicznej, pływalni Orka, wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, trzech budynkach SCK oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wyniki poznamy 3 listopada. Do realizacji skierowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na SBO 2018. W części graficznej prezentujemy ostateczną listę propozycji wraz z krótkimi opisami.

Obywatelski Sochaczew