Już w sobotę VI Zjazd Absolwentów „Chopina”

0
44

77510

Jubileusz powstania LO im. Fryderyka Chopina to nie tylko historia szkoły. To potężny fragment dziejów Sochaczewa i mieszkających w nim ludzi. To indywidualne losy wielu pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, którzy przez lata budowali prestiż placówki. Część z nich spotka się 15 października na VI Zjeździe Absolwentów. 

Dziewięćdziesięcioletnia historia szkoły rozpoczyna się 1 września 1926 r. utworzeniem Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Sochaczewskiego. Założycielem szkoły był m.in. Włodzimierz Garbolewski, właściciel dóbr Czerwonka, który ofiarował ziemię pod budowę gimnazjum. Autorem projektu architektonicznego był inżynier Franciszek Wilczkowski, a pierwszym dyrektorem placówki – Wiesław Bączkowski.

W roku szkolnym 1926/1927 gimnazjum liczyło 30 uczniów, z których w 1930 r. pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości złożyło sześciu abiturientów.

1931 r. szkoła otrzymała sztandar. Jego poświęcenie odbyło się w maju tegoż roku, a w kronikach odnotowano, że mury gimnazjum opuściło 14 absolwentów. Wśród nich była Wanda Gierałtowska (z męża Górko) ucząca języka polskiego do 1973 roku.

Kolejny, 1932 rok, zapisał się zmianą nazwy szkoły na Sejmikowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Fryderyka Chopina. W tym samym czasie, z inicjatywy dyrektora Bronisława Pasławskiego, rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

W 10 rocznicę utworzenia szkoły, w czerwcu 1936 r. zorganizowano I Zjazd Absolwentów, w którym uczestniczyło około 100 osób.

Działalność szkoły na sześć lat przerwał wybuch II wojny światowej. Oficjalne zamknięcie placówki przez niemieckie władze okupacyjne nastąpiło 15 listopada 1939 r. Budynek zamieniono na lazaret wojskowy. Ale nawet w obliczu zagrożenia życia nauczyciele gimnazjum nie dali za wygraną. W styczniu 1940 r. ruszyły tajne komplety. Nauka odbywała się pod szyldem „kursów przygotowawczych do szkół fachowych”. Efektem tajnego nauczania był konspiracyjny egzamin dojrzałości. W 1944 r. zdało go 16 absolwentów. Mimo tego sukcesu edukacyjnego, 1944 r. zapisał się tragicznie w historii szkoły. 4 kwietnia oddział partyzancki „Socha”, złożony w dużej części z uczniów starszych klas gimnazjalnych, został rozbity przez Niemców we wsi Bronisławy. Śmierć poniosło 14 gimnazjalistów.

Po zakończeniu wojny szkoła została upaństwowiona, 1 marca 1945 rozpoczęła działalność pod nazwą Państwowe Gimnazjum i Liceum w Sochaczewie. Liczyła 384 uczniów, a pierwszym powojennym dyrektorem został Władysław Nowakowski.

Trzy lata później, wraz z reformą edukacji, nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina.

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania, w roku szkolnym 1970/1971 w placówce przeprowadzono remont generalny, który objął m.in. powiększenie sali gimnastycznej, centralne ogrzewanie. Lekcje odbywały się w tym czasie w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3. Dziesięć lat później liceum przejdzie kolejny duży remont – wymianę stropów i tym razem również zajęcia przeniesiono do innych placówek.

W 50. rocznicę utworzenia szkoły, w listopadzie 1976 r., odbył się II Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim około 300 osób. Kolejne zjazdy będą organizowane systematycznie co 10 lat.

W 1981 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje Mirosław Szczepanowski. Będzie ją pełnił do 2009 r., najdłużej ze wszystkich dyrektorów. W 2001 r. Mirosław Szczepanowski został uhonorowany przez czytelników „Ziemi Sochaczewskiej” tytułem Sochaczewianina Roku.

W1982 r. Sochaczew otrzymał wielką jak na owe czasy atrakcję. W wakacje przy LO oddano do użytku odkryty basen, który miał służyć uczniom i mieszkańcom miasta. Niestety, jego żywot nie potrwał długo. Z kolei w 1984 r. powstaje w szkole pierwsza pracownia komputerowa a także Szkolna Izba Pamięci.

Następne lata przynoszą zarówno rozbudowę szkoły, jak i wiele innowacji w procesie edukacyjnym, tworzenie klas profilowanych i autorskich programów nauczania, udział w programie Socrates-Comenius, przystąpienie do Towarzystwa Szkół Twórczych, powstanie Szkolnego Ośrodka Wymiany Doświadczeń Nauczycieli. Od 1997 r. szkoła przyznaje swoim najlepszym uczniom tytuł Primus Inter Pares.

Ważną datą w dziejach szkoły jest 1 września 2001 r., kiedy to rozpoczęło działalność Gimnazjum Powiatowe. Rok później, wraz z LO, utworzyło ono Zespół Szkół Ogólnokształcących.

W marcu 2002 r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną. Wydarzeniu temu towarzyszyło powołanie Klubu Młodego Olimpijczyka.

W 2009 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje Adam Radożycki, a w 2013 Dariusz Miłkowski.

Szczegółowe kalendarium szkolnych wydarzeń znajdą czytelnicy w książce przygotowanej z okazji jubileuszu. Będzie ona jednym z elementów obchodów towarzyszących zbliżającemu się VI Zjazdowi Absolwentów LO. Natomiast najnowsze informacje dotyczące uroczystości szkoła zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce dotyczącej zjazdu.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Program VI Zjazdu Absolwentów:
10.15 – Msza św. w kościele MBNP w Boryszewie,
a następnie wspólny przemarsz do szkoły
i rejestracja uczestników
12.30 – Spotkania przy kawie
(bufet, zwiedzanie wystaw)
13.30 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
14.00 – Część oficjalna i artystyczna
15.15 – Obiad
15.45-17.30 – Spotkania w klasach
20.00-6.00 – Bal Absolwentów (hotel Chopin)

 

„Ziemia Sochaczewska”

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW 1926-2016

Najnowsze informacje dotyczące VI Zjazdu Absolwentów 12-10-2016

Podział roczników na salach balowych

Roczniki od 1954 do 1981 Sala balowa ,,Preludium w nowym skrzydle Hotelu Chopin

Roczniki od 1982 do 1990 Sala restauracyjna w starym skrzydle Hotelu Chopin

Roczniki od 1991 do 2004 Sala bankietowa ,,Polonez” w starym skrzydle Hotelu Chopin

Istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się między salami,według oznaczeń na korytarzach.

Najnowsze informacje dotyczące VI Zjazdu Absolwentów 12-10-2016

Sprawy organizacyjne

W czwartek podane zostanie rozmieszczenie roczników na salach  balowych.

Na balu absolwentów, uczestnicy siadają zgodnie z umieszczonymi na stołach wizytówkami.

Nie są to wizytówki z imieniem i nazwiskiem, lecz zgodne z podanym rokiem ukończenia matury .

Ilość umieszczonych wizytówek na stole, zgadza się z ilością absolwentów zapisanych na bal, kończących maturę w danym roku. Prosimy o nieprzestawianie wizytówek.

Zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

Najnowsze informacje dotyczące VI Zjazdu Absolwentów 12-10-2016

OSOBY, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY ZAPROSZEŃ POCZTĄ, PROSZONE SĄ O ODBIÓR TYCH ZAPROSZEŃ W DNIU ZJAZDU W SEKRETARIACIE SZKOŁY. DZIĘKUJEMY

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Chopina

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie