Kampinos. Informacje ws. zwierząt bezdomnych

0
47

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KAMPINOS

20 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kampinos.

Wprowadzenie w życie zaproponowanych w programie działań ma na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Zadania te realizowane będą głównie poprzez:

a)zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt;

b)opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

c)odławianie bezdomnych zwierząt;

d)sterylizacja lub kastracja kotów wolnożyjących;

e)obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów w schronisku dla zwierząt;

f)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

g)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

h)elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów;

i) działania edukacyjne.

 

Gmina Kampinos swoje zadania ustawowe realizuje współpracując z przychodnią weterynaryjną „PRO EQUI” ul. Niepokalanowska 4 w Kampinosie, oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie koło Nowego Dworu Mazowieckiego.

Informujemy, że w przypadku gdy zwierzę bezdomne skaleczy człowieka należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza i powiadomić Urząd Gminy. Po godzinach pracy Urzędu należy kontaktować się z przychodnią „PRO EQUI” (nr tel. 607 579 655) w celu wyłapania psa i przekazania na obserwację weterynaryjną.

Ponadto informujemy, że w przypadku zdarzeń drogowych na terenie gminy Kampinos z udziałem zwierząt bezdomnych należy kontaktować się z Urzędem Gminy, a po godzinach pracy Urzędu  z Policją.

W ubiegłym roku z terenu naszej gminy  zostały odłowione 32 psy, z czego tylko 8 trafiło do schroniska. Pozostałe znalazły nowy dom – za co dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w adopcję.

Mamy nadzieję, że i w tym roku los bezpańskich zwierząt nie będzie Państwu obojętny.

==========================================================

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z licznie pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zagrożeń i wypadków stwarzanych przez wolno biegające psy, oraz wnioskami o interwencję zgłaszanymi do tutejszego Urzędu i na Posterunek Policji, uczulamy o przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2013 poz.856 z późn. zm.). Psy biegające bezpańsko, stanowią zagrożenie przede wszystkim dla dzieci, oraz mogą być przyczyną wypadków drogowych.

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy i ewentualnie w kagańcu wie prawie każdy. Poza tym właściciel, powinien:

  • zapewnić zwierzęciu właściwą opiekę i warunki,
  • zapewnić odpowiednie pomieszczenie, chroniące go przed zimnem i upałem,
  • zapewnić mu karmę i stały dostęp do wody,
  • przeprowadzać obowiązkowe szczepienia ochronne,
  • odpowiednio pilnować swojego czworonoga i zabezpieczyć posesję tak, aby pies jej samowolnie nie opuścił.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń za nie dopełnienie tych obowiązków może być nałożona na właściciela kara mandatu lub grzywny.