Kampinos. Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków

0
27

Wójt gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kampinos w roku 2017 – Zadanie nr 1 – ponowny nabór wniosków