Kampinos. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne „Rocznego programu współpracy…”

0
114

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″

Spotkanie z dyskusją odbędzie się w dniu 17 listopada (piątek) o godz. 9.00, w sali konferencyjnej, (pokój nr 1) w Urzędzie Gminy Kampinos.