Kampinoska majówka w Granicy

0
43

Mieszkańcy gminy Kampinos oraz zaproszeni goście spotkali się 3 maja w Granicy. Tego dnia, podczas kampinoskiej majówki, świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz gminny Dzień Strażaka

Pierwszym punktem uroczystości była msza św. w Granicy, przy tzw. kapliczce leśników, którą odprawił ks. Jan Franciszek Sudoł, proboszcz parafii Kampinos. Na uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji z jednostek OSP z naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi oraz pocztów sztandarowych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie. 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. W związku z tym wójt Monika Ciurzyńska dziękowała druhom za ich służbę i stałą gotowość niesienia pomocy.

Obok władz Gminy Kampinos na uroczystości obecni byli radni gminy Kampinos, Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Andrzej Wołczyński, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP i członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zbigniew Ploch, Komendant Gminny OSP, Beata Rutkowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszenia „Towarzystwo Kampinoskie” oraz mieszkańcy naszej gminy i goście.

Po mszy św. na uczestników spotkania czekała pyszna grochówka strażacka oraz kiełbaski pieczone na ognisku.

Tradycyjnie również wspomnienie dnia 3 maja obchodzone było w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali sugestywny i barwny program słowno-muzyczny, przybliżający historię i ideę związaną z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w ówczesnej Polsce.

Foto: Sylwia Cwen, Paweł Wróblewski

.