Robimy mazowiecką szopkę

II OLIMPIADA SENIORÓW

Co słychać u Bofzina?