Komunikat Zarządu Powiatu

0
139

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami), wprowadzająca odmienne od obowiązujących regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym.

Na mocy wspomnianej ustawy Starosta Sochaczewski utracił właściwości do wydawania pozwoleń wodno-prawnych na rzecz nowo utworzonej państwowej osoby prawnej tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresy poszczególnych zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą dostępne na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.