KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

0
39

294-3935

Organizatorami konkursu są Komenda Główna Policji i Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Konkurs adresowany jest do osób urodzonych w roku 2001 bądź później. Celem konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów na stokach narciarskich oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Tematem prac plastycznych jest zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie  do 20 lutego 2017 roku pracy plastycznej w formacie od A5 do A3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej podpisanej przez opiekuna prawnego na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,

ul. Puławska 148/150

02-514 Warszawa

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 roku.

Regulamin z którym należy się zapoznać oraz karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach strony.

regulamin_stok_nie_jest_dla_balwanow-1

karta_zgloszenia-1