Konkurs PZITB „Budowa Roku 2017”

0
84

Konkurs jest organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. To już 28. edycja przedsięwzięcia. Celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 października 2017 r.

Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym.

Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących.

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Zarząd Główny PZITB:

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

tel./fax 827-02-45

 

e-mail: biuro@budowaroku.pl

 

Komitet Organizacyjny powołuje Sąd Konkursowy i zatwierdza regulaminu jego pracy. Dysponuje środkami finansowymi na nagrody i koszty konkursu, popularyzuje konkurs i jego laureatów.

 

Dla każdego rodzaju budownictwa przewiduje się przyznanie:

– nagrody I stopnia

– nagrody II stopnia

– nagrody III stopnia

Zakwalifikowani do III etapu Konkursu otrzymują dyplomy uznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu PZITB „Budowa Roku” są podane na stronie internetowej www.budowaroku.pl