Kampinos. Konsultacje społeczne …

0
90

Konsultacje społeczne dot. projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 – 2023

Wójt gminy Kampinos informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023. Konsultacje odbywać się będą w dniach 26.10.2017r. – 15.11.2017 r. Ich celem jest zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023.

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023 zostanie wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 4 (Sekretariat)  Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, w godzinach urzędowania, na stronie gminy Kampinos pod adresem http://www.kampinos.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem http://www.bip.kampinos.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, email: urzad@kampinos.pl.

Wnioski należy składać na formularzu konsultacyjnym.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Projekt Programu Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny docx

Formularz konsultacyjny pdf