KURS ECDL E-EDUKACJA

0
68

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego:
• w wieku 25 lat +
• wieku 50 lat +
• osoby z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie średnie)
• osoby zamieszkujące tereny miejskie, tereny wiejskie- preferowane
• niepełnosprawne
• osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach POKL 2007-2013 oraz 2013-2015

Warsztaty będą prowadzone w grupach 10-osobowych, w wymiarze 88 godzin, w dwóch trybach:
• 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie lub
• 2 raz w tygodniu po 8 godzin dziennie;
Dla każdego uczestnika zapewniamy poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka), dla grup weekendowych również obiad.
Po zakończeniu kursu każdy z uczestników uzyska certyfikat ECDL potwierdzający nabyte umiejętności.
W załączeniu formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy wysłać na mailem a adres fundacja@SmartGmina.pl  lub faxem na numer 22 350 90 54 albo wypełnić online.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia.
Nabór zgłoszeń trwa do 17.03.2016 – liczba miejsc ograniczona
Proszę o przekazanie osobom zainteresowanym, umieszczenie na Państwa stronie internetowej lub na tablicy informacyjnej. Dziękuję.

E-EDUKACJA WARSZTATY Formularz Zgłoszeniowy e-edukacja

Formularz Zgłoszeniowy e-edukacja