Kwalifikacja wojskowa zakończona

0
22

W dniach 30.03. – 25.04 br. w Sochaczewie – w siedzibie Sochaczewskiego Centrum Kultury odbyła się kwalifikacja wojskowa poborowych powiatu sochaczewskiego. Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, takie zadanie należy do Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz starosty. W tym roku obowiązek kwalifikacji objął poborowych urodzonych w 1997 roku.

 

Celem kwalifikacji wojskowej  jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

Kwalifikacja wojskowa wiąże się z rejestracją poborowych, założeniem  ewidencji do celów wojskowych oraz na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przyznanie kategorii zdrowia w celu przeznaczenia poborowych do odpowiednich form służby wojskowej na czas pokoju i wojny. Taka kwalifikacja daje poborowemu możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

 

W piątek, 22 kwietnia do powiatowej komisji wojskowej w Sochaczewie przyjechał wojskowy komendant uzupełnień z Płocka – ppłk. Bogusław Okrasa, który wraz ze starostą Jolantą Gonta podsumowali pracę ww. komisji. – Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować, zarówno pracownikom komisji kwalifikacyjnej, jak i pozostałym osobom za sprawne jej przeprowadzenie. Chcę też wręczyć Państwu przygotowane listowne podziękowania. Dziękuję za pełne zaangażowanie, życzliwość oraz trud włożony w pracę i rzetelne pełnienie obowiązków służbowych podczas procesu kwalifikacji wojskowej w powiecie sochaczewskim w tym roku – mówiła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

 

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie