LVII SESJA RADY GMINY KAMPINOS

0
34

Zapraszamy na LVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad LVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r.,
  3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  4. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

2) Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

4) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2018 r

5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

 

mgr Piotr Popowski