Marzec miesiącem MATEMATYKI

0
38

W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Iłowie wraz z nauczycielem matematyki Marzeną Ryfa-Kowalczyk czynnie włączyli się w ogólnopolskie obchody Dnia Matematyki.

Święto to zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez organizację World Education Games, a od tamtego czasu jest obchodzone w każdą pierwszą środę marca na całym świecie. Dzień Matematyki został powołany do życia z myślą o tym, by zaciekawić uczniów tym niełatwym przedmiotem i pomóc im spojrzeć na matematykę z innej perspektywy. Tego dnia uczniowie na całym świecie zachęcani są do gier, zabaw i łamigłówek matematycznych, by pokazać im inną, jaśniejszą stronę nauki.

Szkolne obchody tego dnia odbyły się poprzez realizację n/w zadań:

  • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej na części lekcji matematyki rozwiązywali w grupach krzyżówki i zagadki matematyczne, grali w gry planszowe utrwalające działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych –najlepsza grupa z każdej klasy została nagrodzona.
  • na korytarzu szkolny zostały przygotowane gazetki matematyczne. Prezentowały one informacje z zakresu zbiorów liczbowych, liczb ( m.in. historię liczby Pi i jej zastosowanie), słynnych matematyków oraz przedstawiały ciekawostki ze świata matematyki. Ponadto uczniowie klasy 4b  wykonali gazetkę wykorzystując technikę origmi płaskie koła, uczniowie klasy 6a gazetkę: Matematyka w życiu codziennym.
  • uczniowie klasy 6a wzięli udział w konkursie „Dzień Matematyki 2017. Pieniądze to nie wszystko”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że matematyka rzeczywiście istnieje w każdej dziedzinie życia.
  • w klasie V i klasach VI zorganizowany został konkurs „Mistrz rachunków”, którego głównym celem było doskonalenie umiejętności obliczeń pamięciowych.

W klasie V:

I miejsce zajęła Aleksandra Wojtecka

II miejsce Marcel Pakuła

III miejsce Patryk Marczak

W klasach VI:

I miejsce :   Sandra Łęcka-kl.VI a

                   Adam Piecka –kl. VI b

                   Kacper Kuźmiński-kl.VI b

II miejsce Nikola Kurpias- kl.VI a

III miejsce Marcel Orzeszek –kl.VI b

  • 29 kwietnia 2017 r. odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy „Jeden z dziesięciu”. Konkurs miał na celu rozwijanie u uczniów zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz przyrodniczych wśród uczniów, przygotowanie do wystąpień przed publicznością oraz stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji.  Do konkursu „1 z 10”przystąpili  uczniowie klas IV- VI. Uczniowie mieli 3 szanse, każda zła odpowiedź równała się z utratą jednej szansy. Zwyciężyła osoba, której udało się zachować jak najdłużej przynajmniej jedną szanse. Uczestnicy odpowiadali na pytania, które sprawdzały ich wiedzę z zakresu materiału w danej klasie. Nagrodą w konkursie były oceny: 6,5 z matematyki i przyrody, dyplomy oraz słodkie upominki.

W kategorii uczniów klas IV zwycięzcami zostali:

I miejsce Hubert Jurek kl. 4b

II miejsce Natalia Felczak kl. 4b

III miejsce Patrycja Rozkosz kl. 4a

W kategorii uczniów klas V zwycięzcami zostali:

I miejsce Marcel Pakuła

II miejsce Aleksandra Wojtecka

III miejsce Aleksandra Geras

W kategorii uczniów klas VI zwycięzcami zostali:

I miejsce Konrad Ziółkowski kl. 6a

II miejsce Aleksandra Piecka kl.6b

III miejsce Marcel Orzeszek kl. 6b

Organizatorami konkursu były Marzena Ryfa-Kowalczyk – nauczyciel matematyki oraz Aneta Dąbrowska-Gorzka – nauczyciel przyrody.

  • przeprowadzone zostały e-lekcje z wykorzystaniem zasobów internetu m.in. strony matzoo.pl

Szkolny organizator: Marzena Ryfa-Kowalczyk

.