Miasto zainwestuje ponad 37 mln

0
169

Po świętach odbędzie się ostatnia w tym roku sesja rady miasta, a jej główny punkt to przyjęcie budżetu na 2018 rok. Projekt trafił do biura rady w połowie listopada, zapoznała się z nim Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie wniosła do planu dochodów i wydatków żadnych uwag.

Trzy najważniejsze cyfry z przyszłorocznego budżetu miasta to suma dochodów – 173.833.000 zł, wydatków 175.712.000 zł, oraz kwota do zainwestowania 37.352.000 zł. Ta ostatnia jest rekordowa, bo i rekordowe będą projekty prowadzone przez Urząd Miasta. To m.in. odwiert geotermalny, budowa amfiteatru z widownią na podzamczu, renowacja parków, budowa bulwarów nad Bzurą wraz z kawiarnią na przystani. Obok tych ogromnych projektów dla całego miasta w budżecie znajdziemy też mniejsze, ale niezwykle ważne dla lokalnych społeczności. To np. budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 czy wykonanie dokumentacji pod budowę sali gimnastycznej dla boryszewskiej „dwójki”.
O wpisanych do budżetu projektach będziemy pisali jeszcze nieraz, śledząc najpierw projektowanie, a potem postęp prac na placach budów. Przyjdzie na to czas po uchwaleniu miejskiego planu dochodów i wydatków. Zanim to nastąpi, warto spojrzeć w wykaz pomysłów, jakie przedstawił radnym burmistrz Piotr Osiecki.

Miejskie inwestycje 2018
• 12.530.000 zł – wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1”.
• 6.790.430 zł – renowacja trzech parków: im. Ignacego W. Garbolewskiego, przy ul. Traugutta i w Chodakowie, rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie, utworzenie „zielonej kurtyny” przy ulicy Olimpijskiej 
• 3.776.780 zł – budowa bulwarów i budynku kawiarni na przystani nad Bzurą, termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. W ten projekt wpisują się dwa zwycięskie pomysły z V edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, tj. bulwary nad Bzurą (530.000 zł) i wiaty rekreacyjno-piknikowe na bulwarach nad Bzurą (100.000 zł). Inwestycja zaplanowana na lata 2018-2019. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na nią 9,8 mln zł
• 3.033.130 zł – budowa amfiteatru na podzamczu wraz z widownią i drogą dojazdową. Inwestycja zaplanowana na lata 2018-2019. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na nią 9 mln zł
• 3.000.000 zł – przebudowa ul. Licealnej 
• 2.200.000 zł – przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej, etap I. Inwestycja zaplanowana na lata 2018-2019. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na nią 5,7 mln mln zł
• 1.500.000 zł – przebudowa drogi powiatowej, ulicy Trojanowskiej, etap II
• 900.000 zł – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
• 820.000 zł – przebudowa dróg powiatowych – ulicy Sienkiewicza, Ks. Janusza i Towarowej
• 544.750 zł – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (rozliczenie zadania)
• 500.000 zł – zakup ekologicznych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej
• 500.000 zł – budowa oświetlenia w wojewódzkiej ulicy Chopina 
• 400.000 zł – modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie elewacji
• 170.000 zł – budowa oświetlenia w ulicach Wspólnej, Żniwnej i Krzywoustego 
• 120.000 zł – budowa oświetlenia w ulicach Bajecznej, Srebrnej i Pogodnej
• 100.000 zł – wykup gruntów pod drogi 
• 100.000 zł – plac zabaw i siłownia na Osiedlu Polna między blokami na ulicy Targowej i 600-lecia (zadanie wybrane w V edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego) 
• 80.000 zł – budowa i doposażenie miejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych
• 70.000 zł – projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2
• 50.000 zł – projekt przebudowy ulicy Dewajtis 
• 30.000 zł – projekt przebudowy ulicy Ułanów Jazłowieckich
• 30.000 zł – projekt przebudowy oświetlenia w ul. Kochanowskiego
• 27.600 zł – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
• 25.000 zł – zakup sprzętu dla potrzeb kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4
• 20.000 zł – zakup programu do audytu sprzętu komputerowego
• 18.450 – rozliczenie termomodernizacji budynków Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia i Chopina oraz hali sportowej w Chodakowie
• 10.000 zł – projekt budowy oświetlenia w ul. Łąkowej 
• 6.000 zł – projekt dobudowy oświetlenia w ul. Mazowieckiej

Do wydatków na inwestycje trzeba też dodać środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, z których poza sprzątaniem czy odśnieżaniem ulic, będzie również realizowany kolejny etap programu „Drogi zamiast błota”. Na 2018 jest to kwota 2 mln zł.