Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, dlatego też w przeddzień święta w Szkole Podstawowej w Wyczółkach odbyła się debata poświęcona wolontariatowi. Na początku prowadzący powitał uczestników debaty, jak również wszystkich zgromadzonych i zaprezentował obowiązujące zasady debaty. Dla rozluźnienia atmosfery uczestnicy otrzymali tak zwane „pytanie rozgrzewkowe”. Następnie padły pytania skierowane do uczestników debaty, które brzmiały następująco:

  1. Co można zyskać dzięki wolontariatowi?
  2. Czy szkoła jest dobrym miejscem dla wolontariatu?
  3. Czy wolontariat przeszkadza w nauce?
  4. Czy wolontariat szkolny jest widoczny?
  5. Czy można sprawić, żeby jego działalność była bardziej widoczna?
  6. Czy uczniowie wiedzą, na jakich zasadach działa wolontariat szkolny i kto jest jego koordynatorem?
  7. Czy wolontariusz musi się poświęcać?
  8. Jakie są najważniejsze wartości wolontariatu?

Debata była okazją do wymiany zdania na temat wolontariatu, tym samym pozwoliła zastanowić się, w jaki sposób zachęcić do tej formy pracy jak najwięcej uczniów. Umożliwiła jednocześnie prezentację działań Szkolnego Klubu Wolontariatu szerszemu gronu odbiorców.

Tak jak w poprzednim roku I. Baczyńska (mama jednej z naszych wolontariuszek) przygotowała przepyszny tort, którym wszyscy się delektowali.

Wszystkim Naszym Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, podziękować za bezinteresowną pomoc. Życzymy im spełnienia marzeń, dużo wytrwałości i entuzjazmu do dalszej pracy w wolontariacie.

Opiekunowie wolontariatu