Miejsce z przeznaczeniem do kąpieli na Plaży Miejskiej w Sochaczewie

0
188

Na terenie MOSiR – Plaża Miejska w Sochaczewie, dnia 22.06.2017 odbył się odbiór powykonawczy miejsca z przeznaczeniem do kąpieli. Obiekt został przygotowany zgodnie ze specyfikacją, a odbioru robót dokonał Dyrektor MOSiR Mieczysław Głuchowski, Andrzej Szymański, Marzena Kacprzak i Magdalena Gałaj. Wykonawca firma  AGNES-BUD Sławomir Kreps, wszystkie prace wykonał z należytą starannością.  

Ponadto, na zlecenie MOSiR w dniu 19.06.2017 zostały pobrane próbki wody do badania, punkt pobrania próbki to: teren kąpieliska, przy bojach najdalszych od brzegu rzeki.

W dniu 22.06.2017 ZWIK zakończył badania próbki wody, których wynik jest zadowalający i bezpieczny dla użytkowników miejsca z przeznaczeniem do kąpieli. Już w najbliższą niedzielę 25.06.2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,  zaprasza na uroczyste otwarcie miejsca z przeznaczeniem do kąpieli oraz na szereg imprez towarzyszących  na Plażę Miejską w Sochaczewie przy ul. Moniuszki..

Z okazji uroczystego otwarcia miejsca z przeznaczeniem do kąpania na Plaży Miejskiej przy ul. Moniuszki, MOSiR zaprasza na Turniej Siatkówki Plażowej, który odbędzie się 25 czerwca (niedziela) na  piaszczystym  boisku, mieszczącym się na Plaży Miejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu turnieju od godz. 9.30, około 9.50 ustalenie systemu rozgrywek, rozpoczęcie gier o godzinie 10.00.

Turniej rozgrywany będzie w kategorii OPEN bez podziału na płeć uczestników (mogą być miksty).

REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI  W SOCHACZEWIE

      Miejsce wyznaczone do kąpieli jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 46 862 77 59.

 1. Miejsce wyznaczone do kąpieli czynne jest w czasie wakacji codziennie w godz. 10.00 – 18.00 i jest terenem ogólnodostępnym pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu Miejskiego.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli winny zapoznać się z regulaminem i podporządkować się jego przepisom  oraz zaleceniom ratowników .
 3. Kolory flag na kąpielisku oznaczają:

Flaga biała – kąpiel dozwolona

Flaga czerwona  – kąpiel zabroniona

Brak flagi  – kąpielisko zamknięte

 1. Kolory boi na kąpielisku oznaczają strefy:

kolorem białym wyznaczona jest strefa przeznaczona dla dzieci

kolorem czerwonym wyznaczona jest strefa przeznaczona dla dorosłych i dzieci  umiejących pływać

 1. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych  i wprowadzania zwierząt.
 3. Zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu miejsca wyznaczonego do kąpieli.
 4. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli nie wolno:
 • pływać na materacach i na innych sprzętach dmuchanych,
 • przekraczać strefy wyznaczonego kąpieliska ,
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • wjeżdżać pojazdami,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.
 1. Korzystanie z miejsca wyznaczonego do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w wodzie .
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli i przylegającej plaży.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu plaży, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
 5. Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR  tel. 46 862 77 59

Dyrektor MOSiR

Numery Telefonów Alarmowych   Policja  997

Straż pożarna 998

Pogotowie 999

Numer alarmowy 112