Miliony na geotermię w Sochaczewie!

0
50

10 milionów  980 tysięcy złotych! Właśnie na taką kwotę w najbliższy wtorek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Piotr Osiecki podpisze umowę na dofinansowanie odwiertu geotermalnego w Sochaczewie. O tym, jak wykorzystać ewentualny potencjał odwiertu rozmawiano podczas konferencji, która w ostatni wtorek odbyła się w hotelu Chopin.

10 milionów 980 tysięcy to kolejna ogromna dotacja, jaka wpłynie do Sochaczewa w ciągu ostatnich dwóch lat. Do tej  pory pozyskiwaliśmy pieniądze m.in. na osuwisko, mosty, drogi, termomodernizację, projekty miękkie. Pieniądze z NFOŚiGW w całości pokryją koszty badawczego odwiertu geotermalnego, który powstanie w Trojanowie, na terenie bazy ZGM.

Sochaczew leży na terenach, które mają bardzo korzystne warunki geotermalne. Przewidujemy, że nasz odwiert pozwoli eksploatować wodę słodką o temperaturze ok. 40 stopni. To da nam szansę wykorzystać ją zarówno do produkcji ciepła, jak i do picia – wyjaśniał we wtorek w hotelu Chopin Marek Balcer prezes Geotermii Mazowieckiej SA (miasto jest udziałowcem tej  firmy, która posiada w Sochaczewie trzy kotłownie i ogrzewa część mieszkań), uznany specjalista w zakresie geotermii.

W konferencji wzięli udział naukowcy z kilku polskich uczelni oraz  Polskiej Akademii Nauk, specjaliści od pomp ciepła i geotermii z Norwegii i Islandii, przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Sejm RP reprezentował dyrektor biura poselskiego Macieja Małeckiego, Łukasz Gołębiowski, miasto  Sochaczew – burmistrzowie Osiecki i Dobrowolski oraz przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek.

Konferencja odbyła się w ramach projektu o nazwie „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.
Jednym z tych obszarów jest miasto Sochaczew, poza nami do projektu zostały jeszcze zaproszone Lądek Zdrój, Konstantynów Łódzki i Poddębice. Finansowanie pochodzi z tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego – donatorami są Norwegia i Islandia. Wartość  projektu to ponad trzy miliony złotych.
Celem jest wypracowanie strategii jak najlepszego wykorzystania geotermii dla czterech biorących udział w programie miast. Pomóc w tym mają naukowcy z najlepszych polskich wydziałów prestiżowych uczelni (AGH w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska). Liderem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Celem miasta jest pozyskanie czystej energii i wody pitnej z odwiertu, który wykonamy zapewne w przyszłym roku – mówi burmistrz Piotr Osiecki. – Korzyści z geotermii są oczywiste – ochrona środowiska czy niezależne, niepodatne na czynniki zewnętrzne i wahania rynkowe źródło energii. Musimy jednak pamiętać, że na końcu jest mieszkaniec, który doceniając te czynniki będzie jednak największą uwagę zwracał na cenę ciepła i wody. Naszym zadaniem jest takie poprowadzenie projektu geotermalnego, by ta cena była atrakcyjna. Wierzę, że nasi partnerzy z Norwegii i Islandii, którzy mają ogromne doświadczenie w komercyjnym wykorzystaniu geotermii nam w tym pomogą – dodaje burmistrz.

Geotermia ma wielki potencjał. Projekt, w którym uczestniczymy będzie okrętem flagowym rozwoju tej dziedziny w Polsce – mówił podczas konferencji Thomas Garabetian z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej.

Trzeba pamiętać, że odwiert to dopiero początek. Potem będzie musiał powstać zakład geotermalny, który odzyska energię z gorących wód podziemnych oraz po schłodzeniu i uzdatnieniu wtłoczy ją do sieci wodociągowej. To będą kolejne milionowe nakłady – wylicza wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, który odpowiada za inwestycje w mieście.

Samorząd nie udźwignąłby takiej inwestycji samodzielnie. Wykorzystujemy jednak każdą możliwość pozyskania pieniędzy dla miasta. Na odwiert nie wydamy złotówki – całą kwotę  pozyskamy z NFOŚiGW. Już dziś przygotowujemy się także na pozyskanie środków na budowę zakładu geotermalnego i rozbudowę sieci. Temu służy choćby powołanie do życia Sochaczewskiego Klastra Energii – zapowiada burmistrz Osiecki.

Projekt ma ogromy potencjał, ale trzeba pamiętać, że o pełnych możliwościach wykorzystania odwiertu będziemy mogli mówić dopiero po jego wykonaniu – przestrzega Marek Balcer.

Dziś możemy tylko szacować, jaką wodę pozyskamy. Dlatego tak ważne jest, że pieniądze na odwiert pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Miasto może tylko zyskać. Na pewno nic nie straci – zapewnia Dariusz Dobrowolski.

 

Prof. Beata Kępińska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – lider projektu)

Sochaczew ma bardzo dobre warunki geologiczne, jest duże prawdopodobieństwo, że odwiert badawczy, który zostanie wykonany potwierdzi, że w tym rejonie znajdują się w utworach tzw. kredy dolnej wody geotermalne o temperaturach około 40 stopni, które będą się nadawały do wykorzystania w lokalnym ciepłownictwie, w już istniejących sieciach grzewczych oraz do innych, bardzo istotnych celów, chociażby jako woda pitna. 
Dla przeciętego mieszkańca geotermia oznacza ekologiczne, czyste źródło ciepła, komfort użytkowania, niezawodność dostaw, fakt że korzysta się z lokalnych zasobów energetycznych, nie trzeba ich przywozić czy transportować siecią z daleka, nie niszczy się dróg, nie ma dymu z komina. Jest to energia bardzo przyjazna ponieważ nie trzeba obsługiwać pieców, pozbywać się popiołów, jest konkurencyjna cenowo, a jak się zorientowaliśmy po rozmowach w Sochaczewie, samorząd chce, by była to energia nie droższa niż z dotychczas wykorzystywanych źródeł. 

Baldur Petursson (Islandzki Urząd ds. Energetyki, współpracownik wielu instytucji zajmujących się grantami norweskimi w Europejskim Obszarze Gospodarczym). 
Ciepłe wody mogą być zastosowane nie tylko do ogrzewania gospodarstw domowych, o czym myśli Sochaczew. Można ten rodzaj ciepła stosować w wielu gałęziach przemysłu, w hodowli ryb, szklarniach i rolnictwie. Polska może korzystać z niego dokładnie w taki sam sposób, jak Islandia, dlatego trzeba dużo i głośno mówić o zaletach geotermii. W ramach projektu, którym objęty jest Sochaczew będziemy starali się określić te  możliwości, a następnie doradzić, jak je optymalnie wykorzystać z korzyścią dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. 
Co do tego, że przed Sochaczewem stoją ogromne możliwości, nie mam wątpliwości. Nasi eksperci zrobią wszystko, by maksymalnie precyzyjnie ocenić zasoby geotermalne dla każdego miasta i doradzić, jak je najefektywniej wykorzystać. Ogromną siłą tego projektu są ludzie. Samorząd Sochaczewa bardzo poważnie potraktował ten pomysł, jest niezwykle zaangażowany w poszukiwanie odpowiedzi na ile gorące wody pod miastem są szansą na jego pomyślny rozwój.