Młodzieszyn. 570 000,00 zł na drogi

0
93

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 570 000,00 zł. na odbudowę drogi gminnej w Młodzieszynie, ul. Krucza, oraz drogi gminnej w Kamionie „Stara pięćdziesiątka”. Zadania zostaną wykonane do 31.12.2017 r.

Otrzymana dotacja stanowi zwieńczenie naszych starań w kwestii powołania zarządzeniem wójta gminy Młodzieszyn Nr 45.2016 z dnia 20 września 2016 r. komisji gminnej ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej oraz wykonanie przez nią prac. Przeprowadzona wizja i sporządzona dokumentacja, a przede wszystkim starania wójta gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk zaowocowały otrzymaniem powyższego dofinansowania