Młodzieszyn. Kolejna droga w Janowie wyremontowana

0
86

Szanowni Państwo, informujemy że zakończono prace polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Janów koło szkoły. Prace polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa drogowego zagęszczonego mechanicznie. Działania zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów oraz w ramach środków własnych Gminy Młodzieszyn. Dzięki realizacji w/w prac droga ta będzie zabezpieczona przed dalszą degradacją, a nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po tym odcinku.