Młodzieszyn. Obwieszczenia o …

0
48

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Juliopol

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XXXIII/174/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Juliopol.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt gminy.

Plik do pobrania: obwieszczenie o przystąpienie Juliopol

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Młodzieszyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały nr XXXII/163/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w miejscowości Młodzieszyn.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt gminy.

Plik do pobrania: obwieszczenie o przystapieniu młodzieszyn

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Adamowa Góra

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały nr XXXIII/173/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 182, 183 w miejscowości Adamowa Góra.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt gminy.

Plik do pobrania:obwieszczenie o przystapieniu Adamowa Góra