Młodzieszyn. Przebudowa drogi gminnej w Juliopolu

0
180

Informujemy mieszkańców gminy Młodzieszyn, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 197 856,00 zł. na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o szer. 3,3 m na odcinku około 1015 m, budowę poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m.

W związku z zakresem robót jakie będą wykonywane, zachodzi potrzeba zmiany stałej organizacji ruchu, o której będą Państwo powiadomieni.

Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 300 000,00 zł.