Młodzieszyn. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu …

0
151

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.