Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos z wizytą w sejmie

0
56

Na zaproszenie poseł Kingi Gajewskiej radni Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos wraz z wicedyrektor Renatą Zakowaną oraz opiekunką Rady, Martą Kroc 4 grudnia 2017 r. uczestniczyli w wycieczce do sejmu.

Wśród wyróżnionych udziałem w wizycie  uczestników wycieczki znaleźli się też przedstawiciele samorządu uczniowskiego i członkowie pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Kampinosie. W drodze do sejmu uczennice klasy III a przeprowadziły quiz na temat wiedzy parlamentarnej, by przybliżyć uczestnikom tematykę wycieczki.

Młodzież pytana była o skład parlamentu, długość kadencji, nazwy partii zasiadających w sejmie oraz trójpodział władzy, a także o informacje na temat Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.

Wizytę rozpoczęliśmy o 13.00 od odebrania przepustek i po procedurze kontrolnej weszliśmy na teren Parlamentu. Radnym towarzyszyła Oksana Aliw, szefowa biura poselskiego poseł Kingi Gajewskiej. Największe wrażenie na młodzieży zrobiła sala sejmowa, oglądana z trybuny prasowej. Młodzi radni zasiedli na fotelach poselskich i z uwagą śledzili wykładu poseł Gajewskiej, która opisywała miejsca zajmowane przez przedstawicieli parlamentu oraz Prezydenta Polski. Pokazała gdzie zasiada Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, oraz miejsca zajmowane przez posłów poszczególnych partii.

Na korytarzach sejmowych młodzież oglądała tablice upamiętniające ważne wydarzenia w historii państwa i Parlamentu. Po zwiedzaniu i wspólnym zdjęciu pani poseł zaprosiła uczestników na uroczysty obiad w restauracji sejmowej. Po obiedzie poseł Gajewska przybliżyła młodym radnym swoją pracę i przeprowadziła konkurs wiedzy o parlamencie. Największą wiedzą na temat polskiego życia politycznego wykazali się Kasper Jakubczyk oraz Zuzanna Sobczyk, którzy otrzymali upominki.