Nasze wojsko od kuchni

0
76

Dowództwo Brygady oraz 38. Dywizjon Zabezpieczenia OP przeniosły się do Sochaczewa w 2012 roku. Jednak ich losy związane są z ziemią sochaczewską od wielu lat. Już w 1999 roku w okolicach miasta zaczęły stacjonować pierwsze jednostki rakietowe.

W ostatnim święcie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej wzięło udział kilkuset zaproszonych gości. Były to już czwarte uroczystości organizowane w naszym mieście przez dowództwo WBROP. Od samego początku brygada ściśle współpracuje z władzami, stowarzyszeniami oraz społecznością Sochaczewa. Żołnierze są współorganizatorami wielu przedsięwzięć patriotycznych, charytatywnych lub promocyjnych. Jednym z elementów dobrej współpracy na linii władze – wojsko stało się ostatnio powołanie Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Sztandar zostanie ufundowany przez cztery samorządy: powiat sochaczewski, miasto Sochaczew, gminę Sochaczew i gminę Teresin. Znajdą się na nim ściśle określone dla sztandarów jednostek wojskowych symbole, takie jak krzyż kawalerski, dwie gałązki wawrzynu, wizerunek orła białego, numer jednostki wojskowej i napis „Bóg Honor Ojczyzna”, a jeśli sztandar funduje lokalna społeczność, to, za zgodą ministra obrony narodowej, można na jednym z płatów umieścić herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, jak funkcjonuje brygada, nie tylko w trakcie oficjalnych wydarzeń. Same przygotowania do przeniesienia do nas żołnierzy trwały około dwóch lat. Przed przeprowadzką wojskowych infrastruktura kompleksu koszarowego w Bielicach została poddana gruntownej modernizacji. Wyremontowany został budynek dowództwa brygady, budynek koszarowy 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej, hangar i garaże. Obecnie trwa modernizacja budynku stołówki oraz klubu wojskowego. W najbliższym czasie planowane są remonty dróg wewnętrznych oraz budynku zajmowanego przez 37. dywizjon rakietowy.

Jak ustaliliśmy, zdecydowana większość żołnierzy mieszka w Sochaczewie i okolicach, dużą grupę stanowią też mieszkańcy Warszawy.

Na poprawę sytuacji mieszkaniowej kadry jednostek stacjonujących w Sochaczewie wpłynął zakup przez Wojskową Agencję Mieszkaniową 50 mieszkań na ulicy Sochaczewskiego oraz wyremontowanie internatu wojskowego przy ulicy Lotników – powiedziała nam Agnieszka Zaręba, pracująca na co dzień w jednostce w Bielicach.

Priorytetem dla brygady jest szkolenie zarówno specjalistyczne jak i ogólnowojskowe żołnierzy, a także utrzymanie w dobrym stanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu dywizjonów rakietowych. Zwykły dzień zaczyna się apelem porannym, na którym dowódcy stawiają zadania podwładnym, po czym żołnierze rozchodzą się do zajęć ujętych w tygodniowym planie szkolenia. Dzień kończy apel popołudniowy, na którym zostają rozliczone wcześniej postawione zadania.

W 2013 roku brygada podpisała porozumienie z ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza, w którym funkcjonują klasy o profilu mundurowym. Jak mówią wojskowi, z perspektywy lat stwierdzić można, iż tego typu kształcenie jest przydatne dla osób, które chcą swoją karierę związać ze służbami mundurowymi. Uczniowie klas mundurowych realizują dwuletni cykl szkoleń dotyczący wybranych zagadnień związanych nie tylko ze służbą w wojsku, ale również  w straży pożarnej i policji. Uczą się m.in. musztry żołnierskiej, podstaw strzelania, pracy bojowej i ratowniczej na sprzęcie wojskowym i strażackim, podstaw kryminalistyki i ratownictwa medycznego. Duża część absolwentów kontynuuje naukę w Wojskowych Szkołach Oficerskich, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czy Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Jednostka w pigułce
37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej od chwili sformowania, to jest od 2012 roku, wchodzi w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dywizjon powstał na bazie trzech rozformowanych w dniu 31 grudnia 2011 roku, stacjonujących w Sochaczewie dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej: 5. dr OP (sformowanego w 1960 roku, a obecnego w Sochaczewie od 2003 roku), 61. dr OP oraz 63. dr OP (obydwa sformowane w 1970 roku i przeniesione do Bielic w 1999 roku). W skład 37. dr OP wchodzą również żołnierze służący wcześniej w 9. dr OP, stacjonującym w Teresinie do 2004 roku, do momentu całkowitego rozformowania jednostki. 37. dr OP dziedziczy bojowe tradycje tych dywizjonów, związany jest z nimi wspólnym miejscem, kadrą i historią.