Naukowa współpraca międzyszkolna

0
27

Społeczność Zespołu Szkół w Teresinie gościła gimnazjalistów z Szymanowa na zajęciach prowadzonych przez uczniów Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyjątkowe lekcje odbywały się pod opieką nauczyciela Stanisława Pagi. Spotkały się  dużym zainteresowaniem i dotyczyły programu nauczania z zajęć edukacyjnych z techniki. Gimnazjaliści sami montowali proste silniki elektryczne, które naprawdę działały, dokonywali pomiarów napięć, prądów, energii, mocy, oporu dla różnych elementów.

Największym powodzeniem cieszyły się doświadczenia związane z badaniem poboru energii przez tradycyjne żarówki i energooszczędne oraz doświadczenie z pomiarami oporu dla szeregowego i równoległego połączenia oporników. Uczniowie chętnie zadawali pytania, dyskutowali, analizowali i wyciągali trafne naukowe wnioski. Nauczyciel prowadzący był mile zaskoczony zainteresowaniem i dyscypliną na  tych warsztatach, na których uczniowie naszego technikum byli doskonałymi asystentami. Druga grupa gimnazjalistów korzystała z naszego symulatora nauki jazdy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

ZST

.