Nowa droga w Zalesiu

0
63

Mieszkańcy Zalesia w gminie Iłów doczekali się nowej drogi. W październiku b.r. została ukończona inwestycja prowadzona pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie”.

W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 1100 m b, szerokości 3,5 m, a także: roboty pomiarowe i przygotowawcze, podbudowę i oznakowanie pobocza. Koszty inwestycji w wysokości 435.694,30 zł. pokryje gmina przy wsparciu dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 150.000,00 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.