Nowa Sucha. Dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych

0
154

Zapraszam osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania wymiany węglowych kotłów grzewczych, na kotły gazowe lub kotły na pelet drzewny, do składania wniosków w tej sprawie w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 (nr tel.: 46 861 20 51 w. 22) lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego albo przesyłając podpisany skan wniosku na adres: gmina@nowasucha.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewiduje uruchomienie programu wsparcia wymiany źródeł ciepła dla osób fizycznych. W bieżącym roku dotacja dla gospodarstwa domowego wynosiła 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Jakie będą ostateczne warunki naboru w przyszłym roku, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Złożenie przez osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania wniosków, pozwoli nam ustalić jakie jest zapotrzebowanie naszych mieszkańców na takie dofinasowanie, abyśmy w momencie uruchomienia programu na rok przyszły mogli szybko przygotować stosowne dokumenty. Złożenie na tym etapie wniosku nie skutkuje podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania po stronie wnioskodawcy. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany kotłów na zasilane ekogroszkiem.

Dzięki takim programom możemy oddychać coraz lepszej jakości powietrzem.

Maciej Mońka
wójt

WNIOSEK