Nowa Sucha. Elektrownia słoneczna już działa

0
171

W ubiegły czwartek 13 lipca nastąpiło uruchomienie naszej pierwszej elektrowni fotowoltaicznej umieszczonej na budynku Zespołu Szkół w Nowej Suchej. Od tego momentu elektrownia produkuje energię elektryczną z energii słonecznej niezależnie od warunków pogodowych. Wystarczy, aby był dzień. Ilość produkowanej energii jest na bieżąco rejestrowana, co każdy użytkownik Internetu może zobaczyć. Wystarczy wejść na stronę  http://pro-sun.solarlog-web.eu/Energia.html?c gdzie w postaci WARTOŚCI liczbowych czy wykresów pokazana jest bieżąca, miesięczna, roczna i całkowita ilość wyprodukowanej energii elektrycznej.

Zadaniem tej elektrowni jest zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną szkoły w Nowej Suchej. Wprawdzie najwięcej energii zostanie wyprodukowane w okresie wakacji, kiedy szkoła zużywa jej niewiele, ale nic się nie zmarnuje, ponieważ jej nadmiar zostanie przesłany do sieci energetycznej i wykorzystany przez innych, a w trakcie roku szkolnego szkoła „sobie odbierze” tyle ile będzie potrzebowała. Zostanie zamontowany licznik dwukierunkowy, który będzie mierzył ilość energii oddanej do sieci i z niej pobranej. Co pół roku nastąpi rozliczenie z zakładem energetycznym.

Elektrownię zainstalowała firma PRO-SUN z Łodzi, partner niemieckiego konsorcjum ERNS-ABBE-STRABE za kwotę 120.000 zł, która w 80% zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Maciej Mońka

wójt

.