Nowa Sucha. Harmonogram odbioru odpadów

0
61

od 1 stycznia 2018 roku

ANTONIEW, BRAKI, KOZŁÓW SZLACHECKI, NOWY DĘBSK, STARY DĘBSK, NOWY ŻYLIN, NOWY KOZŁÓW PIERWSZY

KORNELIN

NOWY KOZŁÓW DRUGI, STARY ŻYLIN, SZELIGI, MIZERKA, NOWA SUCHA

ZAKRZEW

STARA SUCHA

KOZŁÓW BISKUPI UL. AKACJOWA, UL. DZIAŁKOWA, UL. KASZTANOWA, UL. LEŚNA, UL. NADRZECZNA, UL. OLIMPIJSKA, UL. PIĘKNA, UL. PRZYSZŁA, UL. RUMIANKOWA, UL. SKIERNIEWICKA, UL. SOCHACZEWSKA, UL. SOSNOWA, UL. WESOŁA, UL. WRZOSOWA, UL. ZAŁAMANA, UL. ZŁOTA

KOZŁÓW BISKUPI UL. BRZOZOWA, UL. CICHA, UL. DĘBOWA, UL. DIAMENTOWA, UL. DWORKOWA, UL. KLONOWA, UL. KOLEJOWA, UL. KWIATOWA, UL. MIODOWA, UL. ODLEGŁA, UL. ORZECHOWA, UL. PODLEŚNA, UL. POLNA, UL. PÓŁNOCNA, UL. PROSTA, UL. SŁONECZNA, UL. SPOKOJNA, UL. SPÓŁDZI

STARY BIAŁYNIN, ORŁÓW, ROKOTÓW, LEONÓW, KOLONIA GRADOWSKA

WIKCINEK, OKOPY, MARYSINEK, NOWY BIAŁYNIN, KOŚCIELNA GÓRA, KURDWANÓW, ROZTROPNA, BORZYMÓWKA, GLINKI

ROKOTÓW – BLOKI

Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Nowa Sucha

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w ramach systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

 

 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku

 

 Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sucha z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sucha

 

 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku

 

 Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sucha z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku

 

 Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sucha z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

 

 Wójt Gminy Nowa Sucha informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha” została wyłoniona firma:

 

SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH

 

   Komunikat o terminie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwszy kwartał

 

   Komunikat ponaglenie do korekty deklaracji

 

   Przypominamy o konieczności składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 lipca

 

   Informacja o wyniku przetargu Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Nowa Sucha.doc

 

 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku

 

 Informacja dla mieszkańców o firmie i systemie śmieciowym

 

 

Harmonogram spotkań z mieszkańcami mających na celu zapoznanie m.in. ze sposobem segregacji, terminem i formą zapłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz harmonogramem wywozów

 

 

Informacja o wynikach przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

 DRUK WYPOWIEDZENIA UMOWY na odbiór odpadów komunalnych z firmą Remondis Sp. z o.o.

 

 DRUK WYPOWIEDZENIA UMOWY na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO-SERWIS

 

KOMUNIKAT – NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

 

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

 

 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWA SUCHA

 

 ULOTKA INFORMACYJNA

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ ODWIEDZAJĄC STRONY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4437_opracowania_i_ekspertyzy/18039_opis_nowego_

systemu_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html

http://www.naszesmieci.pl