Nowa Sucha. Informacja o odśnieżaniu dróg w sezonie 2017/2018

0
127

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha, w sezonie zimowym 2017/2018 prowadzone będzie z podziałem na rejony. Akcja odśnieżania będzie prowadzona jednocześnie przez kilku operatorów, którzy podlegają osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie dróg w gminie. W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi, na których ruch jest największy. Standard odśnieżania dróg gminnych polega na utrzymaniu ich przejezdności.

Prosimy mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość i dostosowanie sposobu jazdy do warunków panujących na drogach.

Dyżurny akcji zimowej – Robert Gajda, z – ca kier. Referatu Gospodarki Komunalnej: nr tel.: 785 191 157.

 

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Nowa Sucha odpowiada
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE

TEL. KONTAKTOWY: 46 862 25 68