Nowa Sucha. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0
119

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa sali gimnastycznej kurdwanow