Nowa Sucha. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0
94

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II”  …więcej