Nowa Sucha. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

0
92

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”  …więcej

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim”  …więcej