Nowa Sucha. Ogłoszenia o wynikach przetargów

0
85

O G Ł O S Z E N I E   

 o  wyniku przetargu, który odbył się w dniu 23 czerwca 2017 r  w   

   Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinki

nr ew. działki 15/4 o pow. 0,23 ha       

        Informuje się, iż w dniu 23 czerwca  2017 r  w tutejszym Urzędzie  o godz. 9.00 odbył się przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w miejscowości  Glinki.

Do licytacji  przystąpili:

Piotr Frankowski zam. Miękiny

Agnieszka i Jacek Błaszczyk zam. Kozłów Biskupi

Sylwester Tokarz  zam. Nysa .

    Najwyższą cenę zaoferował Sylwester Tokarz  17 tys. zł i wygrał przetarg.

Nowa Sucha, dnia 23 czerwca 2017 r

                                                        Wójt  Gminy

                                                         Maciej Mońka

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

 o  wyniku przetargu, który odbył się w dniu 23 czerwca 2017 r  w   

   Urzędzie Gminy Nowa Sucha  na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinki 

nr ew. działki  13/2 o pow. 0,21 ha       

        Informuje  się, iż  w dniu 23 czerwca  2017 r  w tutejszym Urzędzie  o godz. 9.30  odbył się  przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w miejscowości Glinki.

Do licytacji  przystąpili:

Piotr Frankowski zam. Miękiny

Agnieszka i Jacek Błaszczyk zam. Kozłów Biskupi

Sylwester Tokarz  zam. Nysa

    Najwyższą cenę zaoferował Sylwester Tokarz 15 tys. zł i wygrał przetarg.

Nowa Sucha, dnia 23 czerwca  2017 r

                                                        Wójt  Gminy

                                                         Maciej Mońka