Nowa Sucha. Ogłoszenia o zamówieniach

0
37

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II”

Ogłoszenie – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 3 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 4 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 5 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 6 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 7 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załączniki nr 8, 9 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 10 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Projekt Budowlany

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3.1 Plan sytuacyjny

Rys. 3.2 Plan sytuacyjny

Rys. 3.3 Plan sytuacyjny

Wykaz studni

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha – etap III”

Ogłoszenie – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 2 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 3 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 4 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 5 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 6 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 7 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załączniki nr 8, 9 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III