Nowa Sucha. Ogłoszenie o przetargu

0
82

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie – Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – przedmiar

Załączniki nr 8, 9

Załącznik nr 10 – karta gwarancyjna