Nowa Sucha. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

0
91

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 380407W – BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KWIATOWEJ
W KOZŁOWIE BISKUPIM

Ogłoszenie – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 1 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 2 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 3 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 4 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 5 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 6 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 7 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załączniki nr 8, 9 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 10 – Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Zjazd – rzut poziomy, Przekrój podłużny przez zjazd B-B, Szczegół C posadowienia krawężnika na zjeździe z ulicy, Przekrój normalny przez zjazd A-A

Przekrój chodnika

Wycinek z mapy zasadniczej