Nowa Sucha. Otwarty konkurs ofert …

0
88

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – sprawozdanie